KOMMUNARDEN

Kommunarden hette en gång en liten tidning som skrevs och utgavs av några medlemmar av Malmö Ungsocialistiska klubb. Tidningen stencilerades och hela upplagan spreds i väntrum och på arbetsplatser i Malmö. På Malmö Stadsbibliotek kan man läsa exemplar från 1972 – 76. Mycket nöje!.